Liên hệ


Mi Lan 1 Hotel
Add: H27 Thái Văn Lung, Khu Á Châu, P.2, TP Vũng Tàu
Tel: (0254) 3836 027
Hotline: 0839 333 789
Email: milanvungtauhotel@yahoo.comloading

Mi Lan 1 Hotel

Địa chỉ: H27 Thái Văn Lung, Khu Á Châu, P.2, TP Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3836 027
Hotline: 0839 333 789
Email: milanvungtauhotel@yahoo.com
  • Thông tin khách sạn