Liên hệ


Mi Lan 2 Oriental Hotel
Add: H16 Phan Huy Chú, Khu Á Châu, P.2, TP Vũng Tàu
Tel: (0254) 3577 088
Hotline: 083 933 3789
Email: milanvungtauhotel@yahoo.comloading

Mi Lan 2 Oriental Hotel

Địa chỉ: H16 Phan Huy Chú, Khu Á Châu, P.2, TP Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3577 088
Hotline: 083 933 3789
Email: milanvungtauhotel@yahoo.com
  • Thông tin khách sạn