Liên hệ


Mi Lan Corner Hotel
Add: B36 Thái Văn Lung, Khu Á Châu, P.2, Vũng Tàu
Tel: (0254) 3836 863
Hotline: 083 9333 789
Email: milanvungtauhotel@yahoo.comloading