Liên hệ


Mi Lan Villa Homestay
Add: G2 Thái Văn Lung, Khu Á Châu, P.2, Vũng Tàu
Tel: (0254) 223 3339
Hotline: 083 9333 789
Email: milanvungtauhotel@yahoo.comloading

Mi Lan Villa Homestay

Địa chỉ: G2 Thái Văn Lung, Khu Á Châu, P.2, Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 223 3339
Hotline: 083 9333 789
Email: milanvungtauhotel@yahoo.com
  • Thông tin khách sạn